Tusinde tak for at du har meldt dig ind i Dansk Kvindesamfund. Dit medlemskab er med til at hjælpe os til at kæmpe for fuld ligestilling og ligeværd mellem kønnene inden for blandt andet uligeløn, sexisme, antiracisme, intersektionel feminisme og bekæmpelse af kønsrelateret vold. Vi kunne ikke gøre det uden dig.