Organisationen

Siden Dansk Kvindesamfund blev grundlagt i 1871, har organisationen bestået af en frivillig landsstyrelse, som organiserer og leder foreningsarbejdet. I dag består styrelsen af en forkvinde, to næstforkvinder og syv styrelsesmedlemmer, som mødes månedligt for at overse foreningens aktiviteter.

I mange år har Dansk Kvindesamfund haft kredse rundt om i landet, som ligeledes har arbejdet frivilligt. I 2023 er alle kredse dog nedlagt, og organisationen består aktuelt kun af landsstyrelsen.

Dansk Kvindesamfund er ikke statsstøttet eller på finansloven. Organisationen drives udelukkende på medlemsindtægter og donationer. Det betyder, at vi kan arbejde uafhængigt af partipolitiske interesser og fokusere på ligestillingsarbejdet på tværs af politisk overbevisning.

Én gang om året samler Dansk Kvindesamfund ind til at blive §8A godkendt. Lykkes det at indsamle det beløb, der kræves, kan vi blive momsfritaget og fritaget fra at betale arveafgift, og vi kan ansøge Statens Udlodningspulje om støtte til foreningens aktiviteter.

Vi er en demokratisk opbygget organisation – drevet af og for medlemmerne. Det betyder, at alle medlemmer kan møde op til vores årlige landsmøde og stille op til landsstyrelsen. Som styrelsesmedlem sidder man en 2-årig periode (det gælder også forkvinden og næstforkvinder) og som suppleant en 1-årig periode, hvorefter man er på valg til næste landsmøde.

I Dansk Kvindesamfund har vi i øjeblikket også tre frivillige, som lægger et stort stykke arbejde i vores sociale medier og eventplanlægning.