DANSK KVINDESAMFUND ARBEJDER FOR LIGESTILING

Forside på 150-års jubilæumsbladet

Hvad gør vi?

Vi laver oplysningsarbejde, politisk interessevaretagelse og aktivisme om ligestilling, køn og feminisme. Vores projekter bidrager til, at ligestilling altid er et aktuelt emne i samfundsdebatten.

Hjælp og rådgivning

Under Dansk Kvindesamfunds navn drives to kvindekrisecentre i København. Desuden huses rådgivningen Stop Chikane og Dansk Kvindesamfunds Rådgivning. 

Engagér dig!

Vil du være med til at styrke ligestillingen i Danmark? Har du lyst til at arbejde med ligestilling og intersektionel feminisme? Eller har du en god idé til et projekt eller en talk?

vil du være med?

skriv til os

send os en mail

sekretariat@danskkvindesamfund.dk

pressehenvendelser rettes til

sekretariat@danskkvindesamfund.dk

ring til os

Sekretariat: +45 33 15 78 37
Presse: +45 21 80 75 01

Dansk kvindesamfund

Niels Hemmingsens Gade 8-10, 3. sal 1153 København