HVAD GØR VI?

Dansk Kvindesamfund laver oplysningsarbejde, politisk interessevaretagelse og aktivisme om ligestilling, køn og feminisme. 

Vi sætter spot på de områder, hvor der fortsat ikke er ligestilling, ligeværd eller lige muligheder mellem kønnene. Det gør vi gennem forskellige aktiviteter, som foredrag, samtalesaloner, møder med politikere og beslutningstagere, høringssvar, debatindlæg, deltagelse i paneldebatter, interviews med skoleelever og studerende og gennem vores sociale medier.

Dansk Kvindesamfund udgiver to gange årligt Kvinden&Samfundet, som er verdens ældste kvindemagasin. Som medlem modtager du automatisk Kvinden&Samfundet. Meld dig ind her, og modtag seneste udgave med posten.

Kvinden&samfundet

Kvinden&Samfundet er verdens ældste kvindeblad. Første nummer udkom i 1885, og bladet er løbende udkommet siden. Kvinden&Samfundet udkommer to gange om året og henvender sig til alle, der har interesse i køns- og kvindepolitiske problemstillinger. Bladet sætter fokus på aktuelle temaer inden for områderne køn, kultur og politik. Bladet sendes til vores medlemmer med posten og kan købes på sekretariatet, hvis du ikke er medlem.

Verdensmålene for begyndere er en podcast produceret af og for Dansk Kvindesamfund.

FN’s Verdensmål udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til blandt andet helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere ulighed, sikre god uddannelse, bedre sundhed, anstændige jobs og en mere bæredygtig økonomisk vækst.

Målene fokuserer ligeledes på at fremme fred, sikkerhed og stærke institutioner og på at styrke internationale partnerskaber.

Det lyder alt sammen virkelig godt, men er vi reelt set så tæt på målet, som vi i Danmark går og tror?

Én episode ad gangen sætter Natalia, næstforkvinde i Dansk Kvindesamfund, verdensmålene under lup i selskab med sine gæster for netop at undersøge, hvordan det står til i Danmark med at nå i mål med De 17 Verdensmål.

Læs mere om podcasten her.

Markante Kvinder er et samarbejde mellem PostNord og Dansk Kvindesamfund.

Ideen til et jubilæumsfrimærke opstod, da Dansk Kvindesamfunds 150-års jubilæum stod for døren. Vores tidligere næstforkvinde Signe Gissel tog kontakt til PostNord i 2020 og introducerede idéen. PostNord var med på den.

Ideen tog fart, og fra at være ét frimærke, som skulle portrættere Dansk Kvindesamfund, kom vi sammen med PostNord frem til, at projektet skulle hylde stærke kvinder, som har gjort en forskel. Det gav mening, fordi Dansk Kvindesamfunds fokus til alle tider har været kvinders repræsentation og at vise, at kvinder kan og vil lige så meget som mænd: At der aldrig skal sættes spørgsmålstegn ved kvinders berettigelse ud fra kønnet.

Læs mere om projektet her.

I Dansk Kvindesamfund vil vi gerne give folk mulighed for at deltage i relevante samtaler om aktuelle ligestillingsemner. Vores formål med samtalesalonerne er at belyse vigtige ligestillingsemner, give taletid til så mange stemmer som muligt, at få nuancerne frem og sammen prøve at finde løsningsforslag. For at så mange som muligt kan være med, streamer vi så vidt muligt arrangementerne live på vores Facebookside.

Mathildeprisen er en pris, som går til ligestillingsfremmende aktiviteter. Prisen går til personer eller organisationer, der er med til at fremme ligestilling mellem kønnene.

Prisen blev uddelt første gang i 1970. Den er opkaldt efter Mathilde Fibiger (1830-1872), der med sin roman “Clara Raphael” luftede banebrydende tanker om kvinders frigørelse. Dermed markerede hun sig som sin tids største fortaler for kvinders frigørelse.

Mathilde Fibiger arbejdede hele sit liv for kvinders ret til uddannelse og uafhængighed. Hun blev desuden både den første kvindelige telegrafist og den første kvindelige tjenestemand i Danmark.

Se hvem der har modtaget prisen her.

Dansk Kvindesamfund uddeler årligt to legater: Dansk Kvindesamfunds Fællesfond og Jutta Bojsen-Møllers Legat.

Du søger automatisk begge legater, når du anvender ansøgningsskemaet.

Legatportionerne er på 4.000-6.000 kr., og der uddeles årligt mellem 25 og 35 legatportioner.

Læs mere om legaterne, og hvordan du søger dem her.

Dansk Kvindesamfund og Thiemers Magasin inviterer hen over vinteren 2022-2023 til en række samtaler med fokus på, hvordan vi sikrer den bedste udnyttelse af hele vores talentmasse i erhvervslivet.

Vi får besøg af forskellige, inspirerende erhvervsfolk og forfattere, som i samtale med styrelsesmedlem Helle Gammelgaard vil tale om, hvordan vi sammen kan skabe mere diversitet i erhvervslivet.