Feministisk fremtidsmanifest

I anledning af Dansk Kvindesamfunds 150-års fødselsdag, som vi fejrede i efteråret 2021 på Arbejdermuseet i København, udarbejdede vi et feministisk fremtidsmanifest.

De 24 punkter er vores drøm for fremtiden og det, vi som organisation arbejder hen imod. Der er 24 punkter for frihed, ligestilling og ligeværd samlet i ét manifest for de generationer, der kommer efter os.

Dansk Kvindesamfunds ønsker for fremtiden:

 1. Alle former for kønnet vold, seksuel chikane, voldtægt, partnervold og kvindedrab er kriminalitetsformer, der hører fortiden til.

   

 2. Voldtægtsoverlevere tør fortælle deres omgivelser og politiet om den forbrydelse, der er blevet begået mod dem; samfundet tror på overleverne, når de fortæller om voldtægt og seksuelle overgreb; voldtægtsofre mødes ikke med victimblaming eller bliver udskammet; voldtægtsforbrydere retsforfølges og straffes.

   

 3. Der er ikke længere behov for betegnelsen “hverdagssexisme.” Sexisme er ikke et allestedsnærværende faktum, som gennemsyrer vores sprog, kulturer, religioner, samfund og hele liv fra vugge til grav.

   

 4. Retten til den fri abort er ukrænkelig. Der skal være adgang til fri og sikker abort i hele Danmark, i det danske Rigsfællesskab og i hele verden.

   

 5. Lige løn for lige arbejde og arbejde af samme værdi.

   

 6. Mennesker i prostitution har bedre vilkår. Dem, der sælger sex har et liv med rettigheder og adgang til støtte og hjælp – ikke mindst til rehabilitering, hvis de ønsker, at træde ud.

   

 7. Man skal ikke frygte for at blive gravid og føde børn. En god, tryg og sikker graviditet og fødsel er en rettighed, som alle har overalt i verden.

   

 8. Kvinder udskammes eller sygeliggøres ikke for at fravælge moderskab og børn, og der er reelt plads i samfundet og lovgivningen til andre familieformer end den traditionelle kernefamilie.

   

 9. Der er plads til frisindede og seksuel og kropslig frigørelse. Slutshaming og udskamning af kvinders seksualitet samt det patriarkalske ”luder/madonna-skisma”, hvor kvinders seksualitet enten er for meget eller for lidt, hører fortiden til.

   

 10. Man reduceres ikke længere til sit udseende eller skal leve op til et uopnåeligt konventionelt skønhedsideal, hvor ens værdi opgøres i ens “fuckability”, ungdommelighed, tøjstørrelse, brystmål, tal på vægten, m.fl.

   

 11. Der er plads til kvinden i al sin mangfoldighed, diversitet og kropsform. Kvinder i alle aldre, størrelser, etniciteter og kønsudtryk indtager alle tænkelige rum, hvad enten det er medier, det offentlige rum eller embeder.

   

 1. Der findes ikke industrier som udnytter, udskammer og kapitaliserer på kvinder, kvinders kroppe, kvinders biologi og kvinders seksualitet.

   

 2. Titler og kompetencer er ikke kønnede, da de kan indtages af alle køn. Vi omtaler det ikke længere som “kvindelig statsminister”, “kvindelig bankdirektør”, “kvindeligt bestyrelsesmedlem”, “kvindelig iværksætter”, “kvindelig overlæge”, “kvindelig ingeniør”, “kvindelig professor”, “kvindelig biskop” eller “kvindelig borgmester.”

 3. Omsorgsarbejde ses ikke kun som noget feminint, hvor det er kvinderne, der hænger på og påduttes både det ulønnede omsorgsarbejde i hjemmet, i familien og via de såkaldte “kvindedominerede omsorgsfag”. Omsorg er ikke en kønnet egenskab eller faglighed.

 4. Vores demokrati afspejler befolkningen, hvor der er en lige repræsentation af alle køn, inklusiv en repræsentation af forskellige minoriteter, hvad enten det gælder køn, etnicitet, klasse, seksuel orientering, handicap eller religiøs overbevisning.

 5. Magt, penge, jord og alle naturlige ressourcer er fordelt ligeligt mellem kønnene.

 6. Ens køn er ikke definerende for ens chancer, rettigheder og privilegier. 

 7. Som samfund har vi indset, at vi ikke har opnået ligestilling. Vi har indset, at vi aldrig bliver færdige med ligestillingen, og anerkender, at det er en proces, vi skal stræbe efter hele tiden at blive endnu bedre til. Vi har forstået, at ligestilling ikke er en kamp mellem kønnene, hvor der er vindere og tabere.

 8. Det er legitimt at sige, man er feminist. Feminisme er hverken noget kontroversielt eller farligt.

 9. Ens køn eller seksualitet definerer ikke, hvorvidt man kan rejse alene, eller hvor man kan færdes efter mørkets frembrud.

 10. Kønsroller er noget, der hører fortiden til. Ord som ”tøsedreng”, ”pigefarver” og ”drengelegetøj” opfattes derfor absurde. Køn, seksualitet og identitet er helt almindelige emner at tale om uden frygt for udskamning, fordomme, mobning eller ekskludering.

 11. Vi anerkender, at der er plads til forskellighed, og at der er mange måder at være feminist på – både imellem og internt i de feministiske bevægelser. Der er mere, der forener os som feminister, end der adskiller os i sidste ende. Søstersolidaritet og skulder ved skulder er de måder, hvorpå vi besejrer patriarkatet.

 12. Patriarkatet tvinger ikke kvinder til hverken at dække sig til eller afklæde sig. Kvindelivet og kvindekroppen hverken dikteres, reguleres eller indskrænkes af patriarkalske kræfter, religioner eller ideologier.

 13. Patriarkatets lænker er én gang for alle forsvundet, og alle mennesker er frie og lige til at leve det liv, de ønsker.