DANSK KVINDESAMFUNDS STYRELSE

Forkvinde

Maria Søndergaard
(hun/hende)

Cand.scient.adm., direktør for Dansk Kvindesamfunds Krisecentre, konstitueret forkvinde for Dansk Kvindesamfund og forkvinde for bestyrelsen i Ringsted Krisecenter. Maria har været forkæmper for ligestilling gennem hele sit liv. Hendes fokus er på mænds vold mod kvinder, ligestilling på arbejdsmarkedet og politisk repræsentation. De største drivkræfter for Maria er ønsket om retfærdighed og fokus på børns vilkår og muligheder, så man kan sikre alle en opvækst og et liv fri for vold og fri for begrænsninger pga. køn, seksuel orientering, etnicitet mv..

Næstforkvinde

Helena Gleesborg Hansen
(hun/hende)

Feminist til fingerspidserne og ildsjæl. Helena er uddannet cand.ling.merc i engelsk og europæiske studier., er tidligere forkvinde og nuværende næstforkvinde i Dansk Kvindesamfund. Helena har været en af frontkæmperne for MeToo bevægelsen og samtykkeloven i Danmark og har været med til at stifte The Everyday Sexism Project Danmark/Stop Sexisme. Helena har særligt fokus på sexisme, kvinders
empowerment, retten til egen krop og den manglende ligestilling mellem kønnene både på arbejdsmarkedet og i privatlivet. For det private er fortsat politisk og selvom at, ligestilling ikke er en kamp mellem kønnene, så er det stadig en kamp for lige rettigheder og lige muligheder. 

Styrelsesmedlem

Anja Radeka
(hun/hende)

Anja Radeka arbejder til daglig i Dansk Kvindesamfunds Krisecentre som faglig leder i enheden for Viden og Projekter og rådgivningen StopChikane. Anjas fokusområder er digitale krænkelser, stalking, vold mod kvinder og kvinder i politik. Anja er medlem af voldsobservatoriet og repræsenterer styrelsen i Kvinderådet. 

Styrelsesmedlem

Helle Gammelgaard
(hun/hende)

Helles fokus er forhold på arbejdsmarkedet, og hvordan vi skaber de rigtige rammer for at opnå reel ligestilling og lige muligheder for alle i erhvervslivet, herunder spørgsmål omkring kvoter, barsel, etc. Udover arbejdet i styrelsen, arbejder Helle som bæredygtighedskonsulent. Hun har mangeårig erfaring, som leder i det private erhvervsliv. Hun er endvidere medlem af repræsentantskabet for Kvindernes Bygning.

Styrelsesmedlem

Louise Vinther Alis

Louise er radikal feminist, ateist, ingeniør, karrieremor og gift på 20. år. Indædt bekæmper af alle former for diskrimination og interesseret i især børns ufrivillige socialisering i rigide kønskasser.

Signe Aare

Styrelsesmedlem

Signe Aare
(hun/hende)

Signe arbejder på Dansk Kvindesamfunds Krisecentre, hvor hun bl.a. er tilknyttet rådgivningen StopChikane. Hun har viden om digitale krænkelser, stalking og partnervold. Hun har også fokus på unges engagement i ligestilling og abort, og så står hun for vores sociale medier sammen med to frivillige. Hun har en stærk retfærdighedssans og trang til at gøre noget ved verdens uretfærdigheder, særligt når det kommer til ligestilling.

Styrelsesmedlem

Karen La Cour
(hun/hende)

Karen har studeret Europæisk Etnologi med fokus på køns- og minoritetsstudier. Hun har et stort fokus på børn- og unges opvækst med synlig og usynlig kønnet forskelsbehandling, og ønsker at aktivere børn og unge i debatten gennem viden, kreativitet og samtale. Karen er selvstændig musiker og sangskriver og mangeårig event-kreatør.

 

Marianne Bigum

Styrelsesmedlem

Marianne Bigum
(hun/hende)

Miljøingeniør og folketingsmedlem for SF. Feminist og kvindesagsforkæmper siden folkeskolen, hvor kønnede forventninger til piger vakte hendes passion for ligestilling. Er særligt aktiv inden for feministisk familie- og børnepolitik og kæmper generelt mod kønsstereotyper og for at styrke kvinders retsstilling. Marianne vil arbejde for at forankre og synliggøre Dansk Kvindesamfunds arbejde for ligestilling, ligeværd og lige muligheder – politisk og i den offentlige debat.

 

Sandi Sjørup

Suppleant

Sandi Sjørup
(hun/hende)

Can.scient.san.publ. fra Aalborg Universitet. Bosat i Aalborg, hvor hun driver sin virksomhed, Sund Seksualitet, hvorigennem hun bl.a. afholder foredrag og workshops for at bryde tabuer om sex og seksualitet, og formidler viden om seksuel sundhed. Feministisk fortaler, der arbejder for ligestilling og omfattende seksualundervisning i grundskolerne og på ungdomsuddannelserne. Hun har også fokus på bekæmpelse af partnervold. Sandi arbejder forebyggende med at skabe et mere inkluderende, mangfoldigt, rettighedsbaseret og retfærdigt samfund, der bunder i hendes dybe tro på værdighed for alle.

 

Mette Schak Dahlmann

Suppleant

Mette Schak Dahlmann (hun/hende)

Murer, feminist, debattør, aktivist og oplægsholder. Hendes fokusområder er det kønsopdelte arbejdsmarked, værd(i)sættelsen af traditionelle kvindefag og solidaritet på tværs af sektorerne. Bruger bl.a. sin platform til at sige fra over for sexisme og homofobi i de traditionelle mandefag. Mette har været aktiv debattør om #metoo siden 2017, og har også fokus på at flere etniske minoriteter skal repræsenteres i ligestillingskampen