Modtagere af

Mathildeprisen

Mathildeprisen er Dansk Kvindesamfunds hæderspris som gives ’til mennesker, organisationer, virksomheder og andre, som arbejder for gennemførelse af retslig og faktisk ligestilling og ligeværd mellem kønnene.’ 

Mathildeprisen bliver uddelt til ganske særlige tilfælde, der skubber feminisme frem i lyset og derfor ikke nødvendigvis årligt. Prisen er ad flere omgange blevet uddelt til mere end én på et år. 

 • 2021 – Bevægelsen En Blandt Os samt til Dansk Sygeplejeråd. En Blandt Os for at kaste lys på krænkelser og sexisme i dansk politik og Dansk Sygeplejeråd for vedholdende at kæmpe for bedre arbejds- og lønforhold.

 • 2020 – Kirstine Holst, journalist: For sit vedholdende arbejde med at sikre voldtægtsofres retssikkerhed.

 • 2018 – Sherin Khankan, Imam og stifter af ExitCirklen: For sit arbejde med at sikre at unge piger og kvinder kan leve et liv uden vold og social kontrol.

 • 2016 – Susanne Staun, forfatter: For sit fokus på forældreansvarslovens sorte huller, som kvinder og børn uforskyldt falder i, når de prøver at undslippe en voldelig partner.

 • 2015 – Britta Thomsen, EU-parlamentariker: For sit vedholdende og fremsynede arbejde for ligestilling i EU.

 • 2013 – Nikolaj Munk, Mandfjols-blogger; For at udfordre antifeminisme og sætte feminisme på dagsordenen hos unge mænd.

 • 2010 – Anne-Grethe Bjarup Riis, skuespiller og Marion Pedersen, Venstrepolitiker: Begge for engagement i sexkøbsdebatten.

 • 2009 – Anja Cetti Andersen, astrofysisker og Anja Andersen, håndboldspiller: For de aftryk de har sat i en mandsdomineret verden.

 • 2008 – Jane Korczak, 3F og professor cand.jur. Ruth Nielsen: Korczak for sit virke som initiativtager til nationalt ligelønsnetværk og som initiativtager til tværfagligt netværk mod trafficking. Nielsen for mangeårigt arbejde med kvinders juridiske og politiske rettigheder.

 • 2007 – Kenneth Reinicke, lektor og maskulinitetsforsker: For at udfordre tabuet om den mandlige seksualitet og aflive myten om mænds ret til prostitution.

 • 2006 – Hanne-Vibeke Holst, forfatter og Birte Siim, professor i samfundsvidenskab: For deres fokus på og beskrivelser af den kønnede magt.

 • 2005 – Birgitte Bruun, vicedirektør Nykredit: for det lange seje træk at få flere kvinder i ledelserne.

 • 2004 – Hanne Fokdal Barnekow, journalist: For at sætte fokus på køn og repræsentation i medieverdenen.

 • 2003 – Dorit Otzen, socialrådgiver: for sin kamp mod kvindehandel og kriminalisering af sexkøb.

 • 2002 – Jørn Bro, politimester: For sit utrættelige arbejde for at få vold i hjemmet anerkendt som en kriminel handling.

 • 2001 – Hanne Reintoft, socialrådgiver: For sit engagement i kvindeliv og forståelsen for, at alle har krav på at blive set, hørt og forstået.

 • 2000 – Lilli Gyldenkilde, politiker: For sit evige fokus på ligestilling; med den personlige erfaring i bagagen som enlig mor med fabriksarbejde til et liv på EU-Parlamentets bonede gulve.

 • 1999 – Joan-Søstrene i Dannerhuset, rådgivning: For sit vedholdende arbejde med de kvinder, der på grund af vold, voldtægt, incest og sexchikane har et akut behov for rådgivning.

 • 1998 – Kirsten Gomard, lektor og kønsforsker: For sit virke indenfor kvinde- og kønsforskning og for sine ligestillingsbestræbelserne inden for de videregående uddannelser.

 • 1997 – Tine Aurvig Brøndum, LO-næstforkvinde og Padmini Casinader Christiansen, aktivist: Brøndum for sit fokus på ligeløn og Christiansen for sit internationale arbejde i kvindebevægelsen.

 • 1996 – Suzanne Brøgger, forfatter: For sit stærke forfatterskab, i hvilken kernen er erotisk frigørelse, kvindelig seksualitet og alternative samlivsformer.

 • 1995 – Nina Smith, økonom: For sit kvindepolitiske fokus på økonomi og arbejdsmarkedspolitik.

 • 1994 – Liselotte Knudsen, fagforeningsforkvinde: For sin store indsats i HK’s ligestillingsudvalg 1981-1997, arbejdsområder og bl.a. for sit fokus på seksuelle krænkelser på arbejdspladsen.

 • 1993 – Foreningen til Mænds Bevarelse: For sin indsats for at gøre fædres rolle synlig i samfundet.

 • 1992 – Lisbeth Kølster, journalist: For at aktualisere og synliggøre ligestillingsproblemer i kommunalt regi, via fremragende og kvindebevidst journalistisk indsats i Kommunernes Landsforening i magasinet ”Danske Kommuner”.

 • 1991 – Inge Methling, journalist: For sit feministiske blik som journalist og for at gå i brechen for det.

 • 1990 – Drude Dahlerup, professor, statsvidenskab: For sin forskning inden for felterne kvinder på arbejdsmarkedet, kvindebevægelse, ligestillingspolitik og feministisk teori.

 • 1989 – Lene Koch, forskningslektor i historie og Inger Lillelund, Radikal politiker i Aarhus: Koch for sit store arbejde under KVINFO og sit historiske fokus på kvinder og eugenik. Lillelund for sit virke indenfor ligestillingspolitik i amtsregi; var i 1986 bl.a.  med til at oprette Århus amts ligestillingsudvalg.

 • 1988 – Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark, KAD: For sin indsats på ligelønsområdet.

 • 1987 – Anette Steen Pedersen, kvindeforsker og ligestillingskonsulent: For sit akademiske fokus på højtuddannede kvinder, der ikke er ligestillede.

 • 1986 – Danmarks fjorten ligestillingskonsulenter i ArbejdsFormidlingen: For bestræbelserne for at komme kvindearbejdsløshed til livs, for fokus på ligeløn og på diskrimination af kvinder på arbejdsmarkedet.

 • 1982 – Karin Garde og Inge Lunde, læger: For deres fælles undersøgelse af 40-årige kvinders seksualitet.

 • 1980 – Jytte Thorbek, advokat: For volds- og voldtægtsofres retssikkerhed og sit fokus på vold mod kvinder.

 • 1979 – Ritt Bjerregaard, socialdemokratisk politiker: for bl.a. at sætte fokus på ligestilling og ligeværd via sin position som undervisningsminister.

 • 1975 – Eva Gredal, socialdemokratisk politiker, socialminister ad flere omgange og Tove Maës, skuespiller: Gredal for, som toppolitiker, at have formået at bevare sine kvindepolitiske holdninger. Maës for sin feministiske skuespilbedrift.

 • 1974 – Poul Dahlgaard, direktør og Anker Jørgensen, socialdemokratisk statsminister: Anker Jørgensen for sit fokus på ligeløn. Poul Dahlgaard for sit fokus på at ophæve sambeskatning i sin egenskab af formand for Udvalget til forbedring af kildeskatten.

 • 1972 – Forbrugerrådet, Mødrehjælpen i Randers, Danfoss’ kvinder og Birgitte Xenos: Forbrugerrådet for dets utrættelige arbejde for borgernes rettigheder. Mødrehjælpen for mødres rettigheder. Birgitte Xenos for sit vedholdende krav om at blive sætteskipper. Danfoss-kvinderne: I solidaritet da de blev idømt bod for en en-dagsstrejke for ligeløn.

 • 1971 – Husligt Arbejderforbund: For sit modige og udholdende arbejde for medlemmernes ret til en rimelig løn.

 • 1970 – Grethe Philip, radikal politiker og Gunhild Due, SF-politiker:  Philip for at rejse spørgsmålet om, hvilken stilling kvinder ville få efter dansk indtræden i EF. Due: For kampen for ligeløn.