HVEM ER VI?

Dansk Kvindesamfund er en feministisk NGO med brede ligestillingspolitiske dagsordener, hvor målet er at sikre, at ligestilling konstant er en del af den politiske agenda både nationalt og internationalt.

Vi arbejder på tværs af partipolitiske anskuelser for ligestilling, ligeværd og lige muligheder mellem kønnene.

Organisationen blev stiftet i 1871 af Matilde Bajer i København, og dermed er vi den ældste ligestillingsorganisation i Danmark.

Dansk Kvindesamfund har været en del af arbejdet bag nogle af de mest epokegørende lovgivninger, når det kommer til ligestilling i Danmark. Kvinders stemmeret, retten til den frie abort, retten til at komme på kvindekrisecenter og senest samtykkeloven er alle blevet underskrevet efter stor arbejdsindsats fra blandt andre Dansk Kvindesamfund.

Vi mener, at der – trods mange positive samfundsændringer – stadig er mange områder, hvor der fortsat eksisterer ulighed og manglende ligestilling mellem kønnene, og derfor stopper vi ikke med at arbejde for sagen.

I Dansk Kvindesamfund stræber vi derfor efter, at der er reel ligestilling mellem alle mennesker – uanset køn.

Hvad vil vi?

Dansk Kvindesamfund arbejder for at opnå reel ligestilling mellem kønnene. Vi kan se historisk, kulturelt, politisk og økonomisk, at kvinder på mange områder ikke er ligestillet. De er stadig underprivilegerede og underrepræsenterede. Derfor arbejder vi for kvinders frigørelse fra alle former for strukturel, social og kulturel undertrykkelse.

Målet er, at ens køn ikke skal være en begrænsende faktor for ens liv og udfoldelsesmuligheder.

I Dansk Kvindesamfund arbejder vi for et samfund med lige muligheder og ligeværd – kulturelt, politisk, økonomisk og for den enkelte. Ligestilling handler ikke om, at alle skal være ens, men at vi skal være lige.

Vi mener, at øget ligestilling gavner alle uanset køn.

Dansk Kvindesamfund arbejder for en inkluderende, intersektionel og progressiv feminisme, hvor fokus er på at nedbryde negative kønsstereotypiske forestillinger og patriarkalske strukturer, som forhindrer os i at udfolde vores liv og fulde potentiale.

Repræsentantskaber nationalt

Vi sidder repræsenteret i en række organisationer, bestyrelser og virksomheder. Det gør vi for at fremme vores arbejde og samarbejde på tværs. Fordi sammen er vi stærkere.

Vores repræsentantskaber nationalt indebærer:

• Abortalliancen

• Dansk Folkeoplysnings Samråd

Dansk Kvindesamfunds Krisecentre

• Folkevirke

• Kvinderådet

• Kvindernes Bygnings Fonds Repræsentantskab

• Mainstreamingsnetværket

• Ringsted Krisecenter

• Rådet for Menneskerettigheder

• Tænketanken TORA

• Voldsobservatoriet

Repræsentantskaber internationalt

Som organisation er vi ligeledes heldige at være repræsenteret på internationalt niveau for at fremme vores arbejde uden for Danmarks grænser.

Vores repræsentantskaber internationalt består af:

• Europæiske Voldsobservatoriet

• CSW – FN’s Kvindekommission

• International Alliance of Women