legater

Dansk Kvindesamfunds legater

Dansk Kvindesamfund uddeler årligt Dansk Kvindesamfunds Fællesfond og Jutta Bojsen-Møllers Legat. Du søger automatisk begge legater, når du anvender ansøgningsskemaet (som findes i PDF’en). Legatportionerne er på 4.000-6.000 kr., og der uddeles årligt mellem 25 og 35 legatportioner.
Legaterne gives først og fremmest til kvinder under boglig, faglig eller kunstnerisk uddannelse og til kvinder på lærlingeuddannelser med særlig vægt på handel, håndværk eller lign. Der gives ofte støtte til studieophold i udlandet. Fundatsen fremhæver, at støtte gives “til fremme af kvinders økonomiske selvstændighed gennem erhverv”. Ansøgere skal i mindst et år have været i gang med den uddannelse, der søges støtte til.
Legaterne søges ved hjælp af et ansøgningsskema, hvor du bl.a. begrunder og dokumenterer, hvorfor du søger.
Senest d. 15. september. Udbetalingen af tildelte legatportioner sker i begyndelsen af december. Du hører kun fra legatet, hvis der er positivt svar.
Har du spørgsmål kan du maile til Else Slange, legatudvalget, via Dansk Kvindesamfund på legat@danskkvindesamfund.dk
 

Hulda Pedersens legat

Legatets formål er at fremme fuld ligestilling mellem kvinder og mænd. F.eks. kvindepolitiske initiativer, kvinde- og kønsforskning, udgivelser, projekter o.l. Legatet støtter ikke uddannelse. Max beløb, der kan søges: 15.000 kr. 

Legatet kan KUN søges ved hjælp af et ansøgningsskema vedlagt bilag, hvor du bl.a. begrunder og dokumenterer, hvorfor du søger. Ansøgningsskemaet skal underskrives af ansøger og sendes på mail som pdf-fil. 

Ansøgning, bilag og budget sendes på mail som pdf til Eva Lous: lous.eva@gmail.com. Ansøgninger i andre filformater end pdf vil ikke blive taget i betragtning.

Ved spørgsmål kan følgende kontaktes: E-mail: lous.eva@gmail.com eller kasserer Louise Landholt: louiselandholt@hotmail.com