Dansk kvindesamfunds strategiske indsatsområder

Dansk Kvindesamfunds strategiske indsatsområder er udvalgt for at fokusere organisationens ressourcer.

Vi prioriterer at være frontløbere på 4 strategiske indsatsområder:

Kvindedrab og vold mod kvinder; usynlige kvinder; ligeløn og repræsentation; og unge og ligestilling.

Vi er desuden ‘vogtere’ på en lang række ligestillingsemner samt allierede med både nationale og internationale ligestillingsproblematikker.

Usynlige kvinder

Synliggørelse af , ligestilling og ligeværd for alle kvinder

Ligeløn og repræsentation

Kvinder opnår reel og formel ligestilling på arbejdsmarkedet

Vold mod kvinder og kvindedrab

Ingen kvinder udsættes for partnervold. Ingen kvinder dræbes, fordi de er kvinder. 

Unge og ligestilling

Unge får viden og værktøjer til at deltage i debatten om ligestilling og engagere sig i arbejdet for et mere ligestillet samfund.