giv et bidrag

Dansk Kvindesamfund har brug for din støtte!

Der er lang vej før vi opnår reel ligestilling. Med din støtte kommer vi et skridt nærmere.

Med din støtte bidrager du til at vi fortsat kan bekæmpe og belyse ligestillingsproblematikker som fx:

Vold mod kvinder, partnervold, kvindedrab og negativ social kontrol

Voldtægt, seksuelle overgreb og trafficking

Sexisme, digitale krænkelser, seksuel chikane og MeToo

Uligeløn og diskrimination på arbejdsmarkedet

Intersektionalitet og anti-racisme

Repræsentation i politik, bestyrelsesposter og i kulturen

Fattige kvindelige folkepensionister

...og meget mere!

Tak for din støtte. Dit bidrag gør en stor forskel.


§8A: Hvert år skal vi ansøge om en §8A-godkendelse for at vi fortsat kan lave aktiviteter, der støtter og fremmer ligestillingen. En §8A-godkendelse betyder også, at vi bliver momsfritaget og fritaget for at betale arveafgift.

Hold øje her på siden og på vores sociale medier, når vi igen beder op jeres hjælp til at vi kan blive godkendt efter §8A.

Husk: Alle donationer op til 17.700 kr. er fradragsberettiget i 2023.