Privatlivspolitik

Ved at læse Dansk Kvindesamfunds privatlivspolitik kan du blive klogere på formålet med at indsamle de personoplysninger/personfølsomme oplysninger, som vi behandler og opbevarer.  

Her kan du også læse nærmere omkring dine muligheder og rettigheder, hvis du ønsker indsigt i, hvilke data vi har på dig, eller hvis du ønsker noget slettet.  

Privatlivspolitikken er udarbejdet for, at du kan føle dig forsikret om, at dine data er i trygge hænder hos os, og at vi gør vores bedste for at overholde de retlige forpligtelser, der gælder for os som dataansvarlige. 

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. 

Vi er den dataansvarlige 

Dansk Kvindesamfund er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.  

Kontaktoplysninger: 

Dansk Kvindesamfund 

CVR-nr.: 53361919 

Niels Hemmingsens Gade 10 

1153 København K 

Telefon: 21807501 

E-mail: sekretariat@danskkvindesamfund.dk 

Indsamling af personoplysninger og formål 

  • Kontakter eller opsøger du Dansk Kvindesamfund omkring en rådgivning, registrerer vi ikke noget data om dig. 
  • Hvis du melder dig ind som nyt medlem af Dansk Kvindesamfund, registrerer vi dine data i vores medlemsdatabase og i vores indbetalingssystemer mv., for at vi bl.a. kan sende dig vores magasin, og for at vi kan oprette dig som medlem og løbende opkræve medlemskontingent. Vi bruger også data til statistik, f.eks. hvis vi ønsker at se, hvor mange medlemmer vi har i et konkret geografisk område. 

  • Hvis du indsender legatansøgninger til os, hvor du har angivet personfølsomme oplysninger, opbevares disse sikkert, indtil de rette kandidater til legaterne er udvalgt, hvorefter alle ansøgninger bliver slettet/makuleret. 
  • Når du besøger danskkvindesamfund.dk registrerer vi IP-adressen, som du tilgår fra, samt oplysning om hvilken browser du benytter. Vi bruger disse oplysninger til sikkerhedsformål og for at forbedre din oplevelse, når du besøger vores hjemmeside. 

Opbevaring af persondata 

  • Som medlem af Dansk Kvindesamfund opbevares dine data sikkert i vores medlemsdatabase, hvortil kun vores ansatte, der arbejder med medlemsdatabasen, har adgang, samt vores databasehost/databaseudvikler, som vi har en databehandleraftale med. 

  • Hvis du indsender legatansøgninger til os, hvor du har angivet personfølsomme oplysninger, opbevares disse sikkert, indtil de rette kandidater til legaterne er udvalgt, hvorefter alle ansøgninger bliver slettet/makuleret. 

Hjemmel til opbevaring af persondata 

Når du: 

  • bliver medlem  
  • giver et bidrag 
  • køber en vare i vores webshop eller  
  • indgår anden form for aftale med os,  

behandler vi dine almindelige personoplysninger til det formål. Vi kan også behandle dine almindelige personoplysninger, hvis du fx har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er persondataforordningens artikel 6(1)(b), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller rådgive dig forud for fx indmeldelse. 

Når du køber varer fra os, har vi en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger (dit navn og din e-mailadresse) til brug for markedsføringsformål. Vores legitime interesse består således i at kende til dine præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores tilbud til dig. 

Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger fordi, vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. persondataforordningens artikel 6(1)(f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger. Dette er fx tilfældet når vi behandler dine personoplysninger ifm. udsendelse af materiale mv. 

I visse tilfælde er vi også forpligtet til at behandle personoplysninger om dig. Det kan fx være i medfør bogføringsloven. Vi skal fx opbevare regnskabsmateriale i 5 år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan også være i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag til os. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. skattekontrolloven, og det er derfor grundlaget for vores behandling af oplysninger om dit CPR-nr. 

Er du ikke kunde, medlem eller bidragyder hos os, men f.eks. blot bruger af vores hjemmeside, har vi – i begrænset omfang – brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for f.eks. cookie-håndtering som beskrevet ovenfor. 

Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte sekretariatskoordinator, Charlotte, på mail: sekratariat@danskkvindesamfund.dk. 

Ret til at se oplysninger 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Ret til at transmittere oplysninger 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage  

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger og ønsker at klage, kan du kontakte sekretariatskoordinator, Charlotte på: sekretariat@danskkvindesamfund.dk  

Kontakt 

Har du spørgsmål, kan du kontakte sekretariatskoordinator Charlotte på mail: sekretariat@danskkvindesamfund.dk eller på tlf.: 21 80 75 01. 

Du er også velkommen til at kontakte vores konstituerede forkvinde, Maria Søndergaard, der er dataansvarlig for Dansk Kvindesamfund, på mail: maso@danskkvindesamfund.dk