Forbud mod købesex vinder frem i Europa
29. marts 2012  
Kategori: Nyhed

 

Siden Sverige, som forgangsland i 1999, forbød købesex, har Norge, Finland og Storbritannien fulgt efter og indført lignende love. Irland og Frankrig er også på vej med lovinitiativer på området. I Frankrig vedtog man i december i parlamentet en resolution, hvor man sigter mod et Frankrig uden prostitution.

Det har åbnet op for en debat i Europa, hvor det gamle argument for, at prostitution altid har og altid vil blive ved med at eksistere, og at man derfor lige så godt få det bedste ud af det, er på vej væk, siger Danielle Bousquet, medlem af det franske parlament for Socialistpartiet og en af initiativtagerne til offensiven mod købesex. Bag denne holdningsændring ligger ikke mindst erfaringerne fra Holland, hvor legaliseringen af prostitution ikke har forhindret menneskehandel. Tvært imod er antallet af rapporterede ofre for menneskehandel tredoblet i løbet af de sidste 10 år, siden legaliseringen blev indført i 2000.

Danmark har hverken fulgt det svenske eksempel, hvor kunderne forbydes at købe sex eller fulgt det hollandske eksempel, hvor prostitution er legaliseret, men befinder sig et eller andet sted i midten.

I Dansk Kvindesamfund kæmper vi for et samfund uden prostitution og for et forbud om købesex. Det er stærkt foruroligende, at antallet af handlede kvinder, der udnyttes i sexsektoren, har eksploderet i Holland og således haft det stikmodsatte resultat i forhold til at komme dette problem til livs. 

Ydermere er det foruroligende, at de lande i Europa vi normalt sammenligner os med alle synes at gå i samme retning mod at forbyde køb af sex, når Danmark stadig står et sted i midten mellem den Hollandske og den Svenske model. 


Flere nyheder...
Nyhedsbrev...
|Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 Kbh. K|T: 3315 7837, kl. 10 til 15, CVR: 53361919|Kontakt|Bliv medlem|Facebook|Sitemap/jta