En bedre start på livet
14. februar 2012  
Kategori: Nyhed

 

Nybagte mødre og nyfødte børn har brug for en bedre omsorg og vejledning. Før, under og efter fødslen.  Forholdene i dag er under al kritik. Det mener Dansk Kvindesamfund.

Flere og flere fødsler sker i dag ambulant. Det vil sige, at kvinde og spædbarn udskrives efter max. 6 timer. Kvinder, der har født før, sendes ofte hjem efter kun et par timer. Udviklingen kan aflæses i et stigende antal henvendelser til sygehuse og vagtlæger i tiden efter hjemsendelsen.

Når indlæggelsestiden falder, stiger antallet af ambulante behandlinger og genindlæggelser af spædbørn og mødre på hospitalerne. Det handler tit om problemer med amning og ernæring.
På bare 3 år er antallet af ambulante henvendelser indenfor en måned efter fødslen steget med ikke mindre end 60 %. Egentlige genindlæggelser er steget med ca. 13 %.*

Man skulle tro, at det var bedre at give kvinderne den nødvendige omsorg og vejledning, før de blev hjemsendt. Hvis det betyder, at man må tilbyde kvinderne længere tid på fødeafdelingen, er det det, man skal gøre. Det er både etisk, sundhedsmæssigt og samfundsøkonomisk at foretrække frem for at sende nybagte forældre bekymrede og uafklarede hjem – med fare for at de dukker op igen et par dage efter med et dårligt ernæret barn. Det kan tage tid og kræfter at rette op på. Det er uforsvarligt og unødvendigt.

Kommunernes Landsforening har for nylig sendt et notat til Sundhedsstyrelsen, hvor de beklager denne negative udvikling. KL foreslår, at kommunerne overtager den såkaldte svangreomsorg fra regionerne. Fra politisk side er der ikke umiddelbart opbakning til dette forslag. Sundhedsordførere fra SF til Konservative mener, at regionerne skal beholde opgaven, men at man skal sikre sig, at de løser opgaven tilfredsstillende.

I Dansk Kvindesamfund er vi glade for, at der sættes spotlight på problemet. Vi støtter kravet om, at forholdene for fødende kvinder forbedres markant – og det så hurtigt som muligt!

Om det er kommuner eller regioner, der har ansvaret, er ikke nogen hjertesag for Dansk Kvindesamfund. Derimod ligger det os stærkt på sinde, at der rettes op på den helt
utilstrækkelige omsorg og vejledning, fødende kvinder og deres spædbørn bliver spist af med i dag.

Kvinder skal ikke finde sig i, at områder, der i særlig grad vedrører os, i krisetider bliver skåret hårdt ned. Det er desværre det, vi oplever.

Dansk Kvindesamfund foreslår, at midlerne til jordemoder, fødsel og sundhedspleje følger den enkelte kvinde. Det giver mere fleksibilitet og frihed – og det styrker kvinders ret til selv at vurdere deres behov.

* (Kilde: Kommunernes Landsforening for perioden 2007 – 2010)

 


Flere nyheder...
Nyhedsbrev...
|Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 Kbh. K|T: 3315 7837, kl. 10 til 15, CVR: 53361919|Kontakt|Bliv medlem|Facebook|Sitemap/jta