Mange voldtægtsmænd går fri

76 procent af alle anmeldte sager om voldtægt eller voldtægtsforsøg ender med frifindelse eller med at påtalen må opgives, ifølge Danmarks Statistik. Dermed er det lige under hver fjerde anmeldte voldtægt, der ender med domsfældelse. Men blot en ud af fire kvinder vælger at anmelde en voldtægt eller et voldtægtsforsøg, ifølge en ny undersøgelse fra Justitsministeriet, Det Kriminalpræventive Råd og Rigspolitiet. Tallene er problematiske og et stort problem for Danmark som et retssamfund, mener Center for Voldtægtsofre.

Af Sigrid Kristiansen

At blive udsat for en voldtægt eller et voldtægtsforsøg har store psykiske og fysiske konsekvenser for ofrene. Alligevel vælger kun hver fjerde offer, ifølge Offerundersøgelsen 2013 udarbejdet af Justitsministeriet, Det Kriminalpræventive Råd og Rigspolitiet, at anmelde en voldtægt. Det totale antal af voldtægter eller voldtægtsforsøg lå i 2013 på omkring 3600, ifølge Offerundersøgelsen. Og selv om antallet, det såkaldte mørketal, er behæftet med en vis usikkerhed, kan også Center for Voldtægtsofre ved Aarhus Universitetshospital nikke genkendende til, at mange kvinder vælger ikke at anmelde en voldtægt eller et voldtægtsforsøg. Sara Parding, informationsmedarbejder ved Center for Voldtægtsofre forklarer:

"Der er mange grunde til, at voldtægt ikke anmeldes. Nogle vælger ikke at anmelde, fordi de er bange for de sociale konsekvenser det kan have at anmelde overgrebet, især hvis man kender gerningsmanden. Andre anmelder ikke fordi, de føler skyld eller skam, hvilket er en almindelig traume-reaktion. Endelig kan det have med måden, vores retssystem er skruet sammen på, eksempelvis lange sagsbehandlingstider, frygt for at politiet ikke vil tro på den ramte, eller fordi man ikke tror, at gerningsmanden vil blive dømt."

Mette Riisgaard Hansen, forebyggelseskonsulent hos Det Kriminalpræventive Råd, er enig i betragtningerne fra Center for Voldtægtsofre. Hun understreger, at en vigtig grund til at så få voldtægter anmeldes kan skyldes, at offer og gerningsmand kender hinanden:

"Omkring to tredjedele af alle voldtægter sker mellem mennesker, der kender hinanden og som for eksempel er i et forhold. Og hvis ofret kender gerningsmanden, så er der færre, der anmelder overgrebet. Man ved måske godt, at det der skete var forkert og et overgreb, men man har ikke lyst til at anmelde sin ven, kæreste eller partner."

Hver fjerde anmeldte voldtægt ender med en dom

Frygten for at gerningsmanden ikke bliver dømt, kan vise sig at være velbegrundet. En stor del af sagerne kommer aldrig for en domstol, og påtalen må i stedet opgives. I alt ender 76 procent af alle anmeldte voldtægtssager med frifindelse, eller med at påtalen må opgives, ifølge publikationen Kriminalitet 2013 fra Danmarks Statistik.

At så mange sager må opgives undervejs skyldes, ifølge Mette Riisgaard Hansen fra Det Kriminalpræventive Råd, hovedsagligt to ting:

"Man er som offer mere tilbøjelig til at anmelde gerningsmanden, hvis man ikke kender ham i forvejen, altså hvis man ikke har et personligt forhold til ham. Men det gør også, at gerningsmanden kan være sværere at finde og identificere, og dermed dømme. 42 procent af de ofre, der har anmeldt sagen, har oplevet, at det ikke har været muligt at identificere og dermed dømme gerningsmanden."

En anden grund til den lave domsfældelsesprocent skyldes, ifølge Mette Riisgaard Hansen, også manglende beviser: ”I en sag hvor ofret kender gerningsmanden, vil det tit være påstand mod påstand. Og her kan det være svært at løfte bevisbyrden og få gerningsmanden dømt."

Få domme har konsekvenser

Den lave domfældelsesprocent har store konsekvenser ikke bare for ofret, men også for gerningsmanden, ifølge Sara Parding fra Center for Voldtægtsofre:"Det sender et signal til ofret om, at samfundet ikke tager overgrebet særligt alvorligt. En anden konsekvens er, at gerningsmanden med en opgivelse af påtalen ikke får at vide, at det de gør, er forkert."

De lave tal har også konsekvenser for Danmark som retssamfund, mener Sara Parding: "For os som retssamfund er det et virkelig stort problem, at risikoen for at blive dømt er så lille, når det drejer sig om en  forbrydelse, der er så alvorlig som voldtægt og har så store konsekvenser for ofret."

Tal om voldtægt og voldtægtsforsøg:

Ifølge Offerundersøgelsen fra 2013 er det kun hvert fjerde tvangssamleje, som meldes til politiet. Tallene fra Offerundersøgelsen bygger på svar fra ca. 10.500 danskere, som udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning på 16-74 år. På grund af det lave antal af kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb, er tallene dog behæftet med en betydelig usikkerhed.
Offerundersøgelsen 2013 kan findes her

76 procent af alle anmeldte voldtægter og lignende endte, ifølge Danmarks Statistik, Kriminalitet 2013, med at gerningsmanden blev frikendt, eller at påtalen blev opgivet. Dermed er det kun hver fjerde anmeldte voldtægtssag, som ender med domsfældelse.
Kriminalitet 2013 kan findes her

|Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 Kbh. K|T: 3315 7837, kl. 10 til 15, CVR: 53361919|Kontakt|Bliv medlem|Facebook|Sitemap/jta