Sahras kamp fra social kontrol til sygeplejerske

Foto: multimedia.pol.dk

En historie om en ung kvinde, der følte sig presset til at opgive sin drøm om at blive sygeplejerske, men som ikke gav op så let.   

Af Anne Rohde
 
Sahra Dahir Hanaf blev født i Somalia og flygtede som 8-årig til Danmark sammen med sin familie på grund af den somaliske borgerkrig. Kort tid efter, at hun var ankommet til Danmark, startede hun i en dansk folkeskole, hvor hun begynde et nyt liv. Som årene gik, fik hun en større og større interesse for de naturvidenskabelige fag, og en dag fandt hun ud af, at hun ville læse til sygeplejerske efter folkeskolen:

"Jeg havde skrevet en opgave om, hvad det ville sige at være sygeplejerske, og efter det var jeg bare helt sikker på, at det var det jeg ville."

Vejen til at blive sygeplejerske viste sig dog at være sværere end Sahra havde forventet. Sahra mødte nemlig modstand fra flere lærere i folkeskolen og på sygeplejerskeuddannelsen, som ikke bakkede hende op i hendes valg.

Var ikke god nok  

Til et møde med studievejlederen i folkeskolen fik Sahra at vide, at hun ikke var dygtig nok til at gennemføre sygeplejerskeuddannelsen. I stedet forslog studievejlederen Social og Sundhedsuddannelsen, som han mente passede bedre til hende. Efter mødet forlod Sahra studievejlederens kontor med en følelse af skuffelse og afmagt:

"Jeg klarede mig nemlig okay i skolen, og det han havde sagt undrede mig meget. Det fik mig til at tvivle på mig selv og gjorde mig usikker."

Sahra endte med at følge studievejlederens anbefalinger, og i 10. klasse startede hun et brobygningsforløb på Social og Sundhedsuddannelsen. Hun fandt dog hurtigt ud af, at det ikke var noget for hende, da hendes drøm at blive sygeplejerske stadig var i live.

Succes på HF

Sahra besluttede at starte på HF efter folkeskolen, som første skridt på vejen mod sygeplejerskedrømmen. Det viste sig at være en succes, og Sahra gennemførte uddannelsen efter to år.

"Det var en rigtig god oplevelse. Jeg havde virkelig nogle gode lærere, som støttede mig meget."

For Sahra betød det, at hun igen begyndte at tro på sig selv, og oplevelserne på HF styrkede hendes selvtillid. Året efter søgte hun ind på sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus og blev optaget.

Årene på sygeplejerskeuddannelsen

På drømmestudiet fandt Sahra ud af, at hendes beslutning om at læse til sygeplejerske var et atypisk valg for en kvinde med en anden etnisk baggrund end dansk. Det skyldtes, at Sahra var den eneste i klassen med muslimsk tilhørsforhold og med rødder i et land langt væk fra Danmark. Men selvom hun skilte sig ud, følte Sahra, at hun var endt det helt rigtige sted. Hendes udfordringer på uddannelsen kom derfor fra en uventet front, da Sahra igen måtte kæmpe med undervisere, som ikke mente hun var egnet til uddannelsen. Den besked fik hun af en underviser et halvt år inden, at hun var færdig som sygeplejerske. Sahra fortæller:

"Jeg kunne ikke forstå det. Jeg syntes jo, at jeg allerede havde bevist, at jeg var god nok til at gå der, når jeg havde klaret mig godt i 3 år."

Sahra bryder med den sociale kontrol

Sahras historie ender heldigvis godt. Hun færdiggjorde sit studium og har arbejdet som sygeplejerske i Oslo i Norge de seneste tre år. Nu bor hun i Danmark, hvor hun forbereder sig på at søge ind på medicinstudiet. Ifølge Sahra er hendes historie et eksempel på, hvordan det danske uddannelsessystem pressede hende til at give afkald på drømme og håb for fremtiden. Sahra mener derfor, at hun har været udsat for social kontrol, fordi det danske uddannelsesvæsen forsøgte at styre hendes handlinger og valg. For Sahra betød det, at hun overvejede at droppe ud af studiet efter gentagne gange at have fået at vide, at hun ikke var god nok, og at Social og Sundhedsuddannelsen var et bedre uddannelsesvalg for hende. Kun på grund af en stor portion fightervilje og gåpåmod formåede hun at gennemføre uddannelsen. Hun bukkede således ikke under for den sociale kontrol, som hun følte sig udsat for, og som pressede hende til at skifte uddannelsesspor. I stedet brød hun med den sociale kontrol ved at fastholde sit ønske om at blive sygeplejerske.
|Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 Kbh. K|T: 3315 7837, kl. 10 til 15, CVR: 53361919|Kontakt|Bliv medlem|Facebook|Sitemap/jta