Nina Bang foreviges i Folketinget

Foto: Dansk Kvindesamfund

Folketinget har fået et nyt portræt til at pryde væggene, og det er af en minister, der har været død i over 80 år. Men som verdens første kvindelige minister i en demokratisk valgt regering er Nina Bang ikke hvem som helst. Derfor har Folketinget ønsket, at Nina Bang skulle males i forbindelse med fejringen af 100 års jubilæet for, at stemme- og valgretten blev udvidet til kvinder.

Af Amanda Schwarz-Nielsen

Alle de mange udsmykninger fra gulv til loft på Christiansborg leverer stof til fortællingen om demokratiets historie, og det gør de mange malerier og portrætter også. Men for nogle besøgende, er der noget, der kan undre:

"Jeg har flere gange været vært for udenlandske gæster, som har undret sig over, at der ikke hænger flere kvinder på væggene. Det bør man lave om på, så både politikere og gæster får et mere retvisende billede af den politiske udvikling herhjemme," siger Steen Gade (SF) til Altinget.

Eksempelvis, i Snapstinget, som til dagligt fungerer som Folketingets kantine, er kun 2 ud af 72 portrætter af kvinder.

Fejringen af grundloven fra 1915 har vist sig som en god anledning til at få endnu en kvinde op på væggen. Derfor har Folketingets Præsidium besluttet, at Nina Bang skal portrætteres og hænges op i Snapstinget. Som Folketingets formand, Mogens Lykketoft, udtrykker i sin tale i forbindelse med ferniseringen:

"Et maleri af Nina Bang (…) er en milepæl i bestræbelserne på rette op på ubalancen på Folketingets vægge og gange. Og når vi fejrer vores første kvindelige minister med portrætafsløringen her i dag, er det starten på en storslået fejring af 100 året for 1915- grundloven, som Folketinget, Regeringen og Kongehuset i fællesskab har tilrettelagt".

Derfor var ferniseringen mere end blot fejringen af Danmarks første kvindelige minister. Det var lige så meget kvindernes betydning for det danske demokrati, som Signe Bøgelund Vahlun, Styrelsesmedlem i Dansk Kvindesamfund og projektleder for grundlovs-optoget, udtrykker det. Hun deltog i Folketingets fernisering:

"Nina Bang satte kvinders deltagelse i det offentlige liv på dagsordenen – økonomisk, politisk og socialt. Hendes arbejde har været med til at sætte en ramme, vi er inspireret af og arbejder videre med. Maleriet fejrer arbejdet for ligestilling, og de stærke kvinder, der har og til stadighed arbejder for ligeværd mellem kønnene".

Og hun fortsætter med at forklare, hvorfor fejringen af 1915- grundloven er så betydningsfuld: "At kvinder fik demokratisk indflydelse var yderst skelsættende og har givet kvinder og piger langt større muligheder for at begå sig i Danmark. I Dansk Kvindesamfund fejrer vi 100 året for kvinders stemmeret med et grundlovs-optog den 5. juni".

Nina Bang går igen

Til ferniseringen af maleriet d. 12. januar i år var der foruden Dansk Kvindesamfund også andre interesseorganisationer til stede, samt flere politikere, blandt andre Christina Antorini og Bertel Haarder. Derudover var kunstneren Mikael Melbye selvfølgelig til stede, der efterhånden har malet samtlige i kongefamilien og nu også en model, der har været død i over 80 år. Mange fik med store smil og fyldte glas taget billeder ved det nye portræt, som efterfølgende gik Facebook og Twitter rundt.

Med hensyn til udførelsen af portrættet, sagde Folketingets formand i sin tale, at det ikke var nogen nem opgave at vælge kunstner. For kunstneren var der nemlig en svær opgave i vente, da den portrætterede kun fandtes på små sort-hvide fotos. Men Mikael Melbye, har efter Folketingets formands mening fanget Nina Bangs personlighed: "Mikael har på smukkeste vis fundet et udtryk, der er Nina Bang værdigt".

Og med værdighed møder Nina Bang publikums blikke i sit nye portræt med sine levende og venlige øjne. På sin vis udstråler hun en stolt madame fra starten af det forrige århundrede i sin højhalsede mørke kjole med blonder, det grå, opsatte hår og stelbriller. Med portrættet får man, som tilskuer, på ny en kontakt til Nina Bang. Hun fremstår levende og ikke kun som en milepæl i kvindernes demokratiske historie, men også som et unikt menneske med egne meninger, kampgejst og ikke mindst stålfaste krav til sin omverden. Noget hun i den grad viste samtiden, at hun besad.

Nina Bangs indholdsrige liv

Nina Bang, 1866-1928, interesserede sig især for arbejderkvindernes sag i hendes første år som socialdemokrat. Hun kæmpede for, at kvinderne organiserede sig fagligt og politisk. Nina Bang mente dog altid, at klassespørgsmålet var overordnet alt andet.

Det var ved dannelsen af den første socialdemokratiske regering i 1924, at Nina Bang blev udnævnt til undervisningsminister indtil valget i 1926. Hun ville demokratisere og forbedre skolesystemet, men nåede ikke at få gennemført meget lovgivning. Men hun fik blandt andet iværksat, at lærerne skulle undervises i seksualhygiejne. Hun udpegede også pædagogen og ateisten Vilhelm Rasmussen til forstander på Danmarks Lærerhøjskole til stor forargelse.

Ligeledes var der røre om hendes person, da hun i 1924 i Det Kgl. Teaters nye skuespilhus, hvor kongen var til stede, forbød afspilning af nationalsangen Kong Christian. Og, da en flok konservative studenter alligevel begyndte at synge, nægtede hun at rejse sig, som en tro republikaner. Balladen illustrerede hendes ubøjelighed og kamplyst, der kendetegnede hendes politiske liv og bidrog til, at hun blev betegnet "Regeringens eneste Mandfolk". Hun blev dog også kraftigt kritiseret af borgerlige politikere, og i pressen blev hun en af landets mest karikerede personer.

I sit liv var hun utrolig arbejdsom. Ikke bare politisk, hvor hun i den grad satte sit præg på socialdemokratiet, men også som historiker, forfatter og journalist. Hun interesserede sig for marxisme, arbejderklassen, international handel og kvinders situation. Hun døde i 1928, 61 år gammel. Efter Nina Bang stoppede som minister, skulle der gå mere end 20 år inden den næste kvindelige minister, Fanny Jensen, blev udpeget i 1947.

Vil du vide mere

Læs Altingets artikel her og Folketingets formands tale her


|Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 Kbh. K|T: 3315 7837, kl. 10 til 15, CVR: 53361919|Kontakt|Bliv medlem|Facebook|Sitemap/jta