En historisk søster: Frihedskæmperen Queen Mary

Foto: blackartdepot.com

Vi kender alle Queen Bey, men har du hørt om Queen Mary? Sammen med Queen Agnes og Queen Mathilda, hendes ’Kelly’ og ’Michelle’, ledte hun Danmarks største arbejderopstand Fireburn på den tidligere danske koloni St. Croix i 1878. I dag er hun et stærkt frihedssymbol, og snart kan du opleve hende som kolonialt mindesmærke i København.

Af Marie Brogaard

Efter slaveoprøret på St. Croix i 1848, opnåede slaverne frihed fra de hvide plantageejeres tvangsarbejde på sukkerplantagerne. Den nyvundne frihed ændrede dog ikke meget på magtstrukturen og arbejdsforholdene for den sorte arbejderbefolkning, der nu blev underlagt et ’midlertidigt’ arbejdsreglement, som til tider synes værre end slaveriet. Arbejderne var bl.a. tvunget til at underskrive langtidskontrakter, der bandt dem til at arbejde i plantagerne under slavelignende vilkår til en meget lav løn og med ingen reel mulighed for at rejse væk. Kun én gang om året – på den såkaldte skiftedag 1. Oktober – var det tilladt at skifte plantage.

De kvindelige arbejdere og ulige løn

På skiftedagen i 1878 har Queen Mary, med det borgerlige navn Mary Thomsen, fået nok af den inhumane behandling, den sorte befolkning udsættes for. Hun vil protestere. Fordi at  arbejdsreglementet nu inddeler arbejdernes løntrin efter den enkelte arbejders fysiske styrke, påvirker reglementet særligt de kvindelige arbejdere. De sorte arbejderkvinder er derfor i højere grad blevet afhængige af deres mænds højere indkomst, og deres generelle økonomiske situation er blevet dårlige end deres mandlige ’kollegaers’.

Fængslet på Christianshavn

Queen Mary er ikke alene om ønsket om at gøre oprør. Med sig til at lede opstanden, som senere vil blive kendt som Fireburn, har hun de to ’Queens’ Queen Agnes (Axeline Elizabeth Salomon) og Queen Mathilda (Mathilda McBean). Opstanden er til at starte med fredelig, men ender blodigt, da militæret bliver sendt ind for at slå optøjerne ned. Efterfølgende bliver 14 mænd henrettet og Queen Mary dømmes til døden. Senere bliver hun benådet og ender i kvindefængslet på Christianshavn sammen med Queen Agnes og Queen Mathilda. Flere år efter, i 2004, kan historiker Wayne James afsløre, at der har været en fjerde glemt ’Queen’, Susanna Abramsen, kendt under navnet Bottom Belly. Så der i alt har været fire oprørsdronninger til at lede oprøret.

De vestindiske dronninger

Vores viden om Queen Mary er sparsom. Vi ved, at da hun ankommer til kvindefængslet i København, er hun 40 år gammel, ugift og mor til tre, og i fængslets journaler kan man læse, at hun tidligere er straffet for tyveri og ”mishandling af sit Barn.” Vi ved også, at hun kom til St. Croix for at arbejde 20 år før Fireburn, og at hun har fået tilnavnet Queen på plantagen Sprat Hall, hvor hun arbejdede. Oplysningerne om Queen Agnes og Queen Mathilda er ligeså sparsomme, men vi ved, at de var noget yngre end Mary Thomsen – begge omkring de 20 år, ugifte og med tre børn hver. Modsat Queen Mary er ingen af dem tidligere straffet, men grunden til deres fængsling efter Fireburn var til gengæld grovere end Queen Marys. Mens hun ’blot’ er fængslet for ”plyndring og ildspåsættelse”, er de to yngre kvinder fængslet for at have dræbt to soldater under oprøret. Efter 10 år i kvindefængslet på Christianshavn bliver Queen Mary sendt tilbage til St. Croix, hvor hun sidder fængslet, indtil hun dør i 1905.

Queen Mary som mindesmærke

Kvindernes kamp var dog ikke forgæves, for allerede året efter oprøret i 1879 blev arbejdsreglementet afskaffet uden oprør og opstand, og i dag er Queen Mary stadig et stærkt frihedssymbol. I 1972 blev hovedvejen mellem Christiansted og Frederiksted på St. Croix officielt omdøbt til Queen Mary Highway, og i 2005 blev der ved Charlotte Amalie på St. Thomas rejst en skulptur til ære for de tre ’Queens’. Snart skal Queen Mary også hyldes i Danmark, når København i oktober får sin helt egen Queen Mary–skulptur, skabt af kunstnerne Jeannette Ehlers og La Vaughn Belle, som begge har arbejdet med dansk kolonihistorie i deres kunst og som begge har rødder i Vestindien. Skulpturen bliver placeret foran Vestindisk Pakhus, et af byens andre koloniale levn, ved siden af Michelangelos David. På den måde bliver Queen Mary nu et mindesmærke om Danmarks fortid som kolonimagt, og en hyldest til de kvinder og arbejdere der gjorde oprør mod undertrykkelse og racisme.

|Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 Kbh. K|T: 3315 7837, kl. 10 til 15, CVR: 53361919|Kontakt|Bliv medlem|Facebook|Sitemap/jta