Danmarks nye feministiske parti står over for store udfordringer - kan Feministisk Initiativ lykkes?

Feministiske partier er efterhånden at finde i mange lande, men hvad vil de, og nytter det overhovedet? Feministisk Initiativ Danmark er det nyeste skud på stammen af feministiske politiske partier, der søger at præge de allerede etablerede partier i en mere feministisk retning. Hvad står de for og kan de vinde valg eller vende debatten?

 

 

Af Ida Maria Kjærulff Ottesen

 

 

Selvom mange måske tror det, er Feministisk Initiativ ikke Danmarks første feministiske parti. Grønlands Arnat Partiiat blev stiftet i 1999, men opnåede ikke at komme ind i Landstinget og blev nedlagt i 2008. Feministisk Initiativ står altså over for både at skulle levere resultater hurtigt, men også at opnå medlemmer og indflydelse nok til at blive en spiller på længere sigt i dansk politik. Feministisk Initiativ blev formelt stiftet Grundlovsdag 5. juni 2017 og er nu i gang med at hverve medlemmer – blandt andet på Kulturnatten i København, hvor man kunne møde dem i Alternativets lokaler på Christiansborg.

 

Feministisk Initiativ er blot det seneste skud på stammen af feministiske partier i Europa. Fra Spaniens Partido Feminista de España (1981) over Tysklands Die Frauen (1995), Storbrittaniens Women’s Equality Party (2015) og vores skandinaviske naboer Sverige (2005), Norge (2015) og Finland (2016), hvor partierne alle har navnet Feministisk Initiativ til fælles. Danmarks feministiske parti står altså derfor ikke alene, men de skal dog stadig kæmpe for at finde deres plads i dansk politik, hvor retorikken længe har kørt på flygtninge, grænser og skattelettelser.

 

De feministiske partier har gjort sig bemærket på to måder. For det første i og med, at de ikke får så mange stemmer. Nogle mener, at det er en indikator på, at vi ikke har brug for partierne, andre mener, at partierne stjæler stemmer fra andre venstrefløjspartier og dermed er medvirkende til, at højrefløjen bliver valgt. Men de feministiske partiers indflydelse kan og bør måske måles på deres bredere politiske indflydelse. Hos Feministisk Initiativ er de klar over at en del af opgaven bliver at præge de andre partier.

 

"Vi arbejder for at tage ordet ”feminisme” tilbage og ønsker at influere den politiske dagsorden, således at feminisme skal indgå i samtlige partiers lovforslag og politikker. I Sverige er feminisme blevet noget, enhver politiker er stolt af at kalde sig. Vi vil det samme for Danmark!" siger kommunikationsansvarlig Freja Strand Oszadlik.

 

Både i Sverige og Storbritannien har de feministiske partiers indtog i politik ændret debatten og debatemnerne: de gamle og veletablerede partier har været nødt til at snakke om ligeløn og vold mod kvinder for ikke at virke håbløst ude af trit med tiden og for at holde på deres medlemmer og stemmer.

 

Feministisk Initiativ Danmark er stadig et meget nyt parti, men står allerede over for deres første udfordring: Ikke nok med, at de skal kommunikere deres manifest, skal de også værge medlemmer. Og så skal de have deres kandidater sikkert igennem Novembers kommunalvalg.

 

"Som politisk parti vil vi udvikle politik og lovforslag, der fremmer ligestilling og lige adgang til samfundet uanset en persons etnicitet, seksualitet, sociale baggrund, religion, handicap, alder, opholdssituation samt kønsidentitet og altid med udgangspunkt i vores politiske prisme og dens tre parametre: Køn, klasse og minoritet. Dette vil vi bl.a. gøre ved at sikre lige adgang til offentlige stillinger i Københavns Kommune ved at anonymisere en ansøgers alder, etnicitet, køn og bopæl på ansøgningen og CV," siger Freja Strand Oszadlik.

 

Feministisk Initiativ har fire kandidater, der stiller op til Københavns Borgerrepræsentation og tre kandidater til Regionsrådet i Region Hovedstaden og håber blandt andet på at kunne give et ’feministisk eftersyn’ af den regionale politik og lovgivning. Ifølge deres hjemmeside opfatter de feminismen som deres ’ideologiske ståsted og hjem’ og søger at skabe forandringer via demokratiske og aktivistiske tiltag.

 

Set i lyset af den begrænsede succes, som Women’s Equality Party i Storbritannien og Feministisk Initiativ i Sverige nød ved valg, står Feministisk Initiativ i Danmark over for en stor udfordring.

 

På den anden side vidner de støt voksende medlemstal i andre feministiske partier om, at der er en klar opbakning til feministiske initiativer: I Storbritannien fik Women’s Equality party 45.000 medlemmer i løbet af det første år, og svenskerne oplevede en medlemsfremgang fra 1.700 til 18.000 medlemmer fra 2013 til 2014.

 

Om Feministisk Initiativ kommer ind i hovedstadens Borgerrepræsentation og Regionsråd må tiden vise, men hvis de kan tvinge andre partier til at italesætte problemer som racisme, klasse, ligeløn og barsel, er slaget for dem allerede halvt vundet.

 


photo credit: Håkan Dahlström F! via photopin (license)

|Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 Kbh. K|T: 3315 7837, kl. 10 til 15, CVR: 53361919|Kontakt|Bliv medlem|Facebook|Sitemap/jta