Traditionelle minoritetsetniske samfund

Traditionelle minoritetsetniske samfund

Mange etniske minoritetskvinder lever langt mere isoleret end deres medsøstre i egne hjemlande. Det sker, fordi udviklingen for dem går i stå, når de kommer til Danmark. Etniske minoriteter i Danmark er ikke en homogen gruppe, og mange er allerede velintegrerede. I Danmark eksisterer der etniske minisamfund i samfundet. I stedet for at blande sig med det danske samfund, skabes der små samfund, der ligner de samfund, de etniske minoriteter er kommet fra, såkaldte parallelsamfund. Det er den ældre generation i disse minisamfund, der sætter dagsordenen for de unge, da der er tradition for aldershierarki. Det kan skyldes et ønske om fastholdelse af kulturen eller usikkerhed omkring det individualistiske samfund. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der er forskel på, om de etniske minoriteter kommer fra landet eller byerne i hjemlandet. Det er oftest dem, der kommer fra landet og har levet i mere traditionelle familier, der har problemer med at tilpasse sig det danske samfund. De, der kommer fra byerne, mere moderne familier, og de, som er veluddannede, har lettere ved at falde til.

En minoritetsetnisk mand fra en traditionel familie havde boet i Danmark i mange år og fandt sig en veluddannet kvinde fra sit hjemland og giftede sig med hende. Da kvinden kom til Danmark, blev hun meget overrasket over, hvor isolerede kvinderne fra hendes egen kultur var. Hun blev også overrasket over, hvor meget hendes landsmænd holdt fast på deres kultur, traditioner og værdier. Hun var så chokeret over, at de levede så gammeldags i forhold til i hjemlandet, at hun forlod manden og rejste hjem efter få måneder i Danmark. Hendes familie, der kom fra en storby i hjemlandet, var helt indforståede med denne beslutning.

I samarbejde med Esma Birdi har Dansk Kvindesamfund lavet et idékatalog til sundhedsplejersker, pædagoger og lærere, der sætter fokus på integration. Kataloget Integration af børn i alderen 0-16 år - idékatalog for professionelle handler om de forskelle, der er mellem dansk kultur og traditionelle minoritetskulturer, og hvordan man kan kommunikerer med hinanden på trods af disse forskelle. Kataloget er lavet for at lette integrationen og for at give fagpersonerne viden om de minoritetsetniske kulturer.

Flere nyheder...
Nyhedsbrev...
|Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 Kbh. K|T: 3315 7837, kl. 10 til 15, CVR: 53361919|Kontakt|Bliv medlem|Facebook|Sitemap/jta