CEDAW

CEDAW

CEDAW står for Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (Konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination af kvinder). Konventionen blev vedtaget i 1979 af FNs generalforsamling. Den er en international erklæring om rettigheder for kvinder. Den definerer, hvad der er diskrimination af kvinder, og de lande der har underskrevet konventionen forpligter sig til at arbejde for at afskaffe forskelsbehandling af kvinder.  Danmark underskrev konventionen i 1983.  De lande, som har underskrevet den, skal hvert fjerde år give en rapport til CEDAW komiteen, der viser, hvordan de har arbejdet for at opfylde målene.

Forside på pjece om artikelsamlingen

Dansk Kvindesamfund har udgivet en undervisnings- og debatpakke om CEDAW-konventionen. Heri er bl.a. et hæfte med 12 artikler, der belyser forskellige dele af konventionen og disses betydning for Danmark. Artiklerne handler blandt andet om tvangsægteskaber, æresdrab og det globale kvindeliv, men også om emner som Kvinder i politik, menneskehandel og vold mod kvinder. Artikelsamlingen kan downloades her.

Flere nyheder...
Nyhedsbrev...
|Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 Kbh. K|T: 3315 7837, kl. 10 til 15, CVR: 53361919|Kontakt|Bliv medlem|Facebook|Sitemap/jta