IAW

Dansk Kvindesamfunds Internationale arbejde

International Alliance of Women (IAW) er en international kvindeorganisation, som består af ca. 55 kvindeorganisationer samt et større antal individuelle medlemmer fra hele verden. Dansk Kvindesamfund var med til at stifte IAW i Berlin i 1904 og har siden været aktiv i foreningens arbejde.

IAWs grundlæggende princip

Det grundlæggende princip i IAWs arbejde er lige vilkår for kvinder og mænd – eller sagt med IAWs egne ord: Equal Rights – Equal Responsibilities. I foreningens tidlige år gjaldt det naturligvis stemmeretskampen, og  nu , hvor stemmeretten for længst er erhvervet i langt de fleste lande – gælder det kvinders indflydelse alle steder, hvor der træffes beslutninger, fra børnehavens bestyrelse, over landenes parlamenter og spørgsmål om krig og fred til de øverste internationale organer. Den kamp er langt fra vundet, hverken nationalt, regionalt eller internationalt.

Hvordan arbejder IAW?

IAW arbejder på mange niveauer. På nationalt niveau arbejder den enkelte kvindeorganisation med ligestillingsspørgsmål med udgangspunkt i nationale forhold. Regionalt f.eks. i Europa arbejder organisationerne sammen om det, der er særlig vedkommende i den pågældende region, og internationalt søger IAW at fremme kvinders synspunkter i internationale organer. IAW har således konsultativ status ved FN og en række af FNs særorganisationer og har såkaldt deltagende status ved Europarådet. Dette betyder, at IAW har permanente repræsentanter i New York, Wien, Genève, Paris, Rom, Nairobi, Bangkok og Strasbourg. IAW er medlem af den Europæiske Kvindelobby.

IAWs kongresser

Hvert 3. år holder IAW en international kongres, hvor alle IAWs medlemmer kan deltage. De seneste kongresser har været afholdt i Colombo 2001, Freiburg 2004, Delhi 2007 og Johannesburg, Sydafrika 2010.

Få mere information om IAW

Vil du vide mere om IAW, så klik ind på hjemmesiden www.womenalliance.org eller kontakt Dansk Kvindesamfunds repræsentant i IAW, Lene Pind, på lene.pind@glenten.dk

Flere nyheder...
Nyhedsbrev...
|Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 Kbh. K|T: 3315 7837, kl. 10 til 15, CVR: 53361919|Kontakt|Bliv medlem|Facebook|Sitemap/jta