8.marts-gruppen

Prostitution ødelægger mennesker

Prostitution skildres ofte i medier m.m. som uskadelig, som et frit karrierevalg for kvinder, der vil tjene lidt ekstra og samtidig få gratis sex. Virkeligheden i prostitution ligger meget langt fra dette forfalskede billede.

Prostitution er seksuel udnyttelse af socialt og økonomisk sårbare personer. Prostitution drejer sig om sex for den, der køber. For den prostituerede er der ofte tale om en grænseoverskridende handling, som skal overstås hurtigst muligt. Prostitution er en fremadskridende ødelæggende proces. 3 ud af 4 får skader af prostitutionen – 1 ud af 4 får alvorlige skader. Prostitution defineres derfor som et socialt problem herhjemme – ikke som et arbejde. Sexkøberne udsætter prostituerede for en alvorlig risiko for at få varige mén.

For samfundet er konsekvenserne også alvorlige: Øget organiseret kriminalitet, stigende seksualisering af kvindekroppen, øget normalisering af prostitution som noget, kvinder – især unge kvinder - skal lægge krop til. Dette sker, fordi 14 pct. danske mænd – ca. 300.000 - køber sex uanset konsekvenserne for dem, de køber sex af.  

Sexkøberne skaber behov for sexslaver

Globalisering, internetteknologi, øget fattigdom, befolkningstilvækst, krig og klimakatastrofer har fået handel med mennesker til prostitution til at eksplodere, fordi mange mennesker verden over er fattige, hjemløse eller udsatte på andre måder. Nogle af disse sårbare mennesker handles som slaver til sexindustrien. I dag er der sexslaver i Danmark. De er her, fordi samfundet beskytter retten til at købe sex. 

Hvem er vi?

8. marts-gruppen er en del af 8. marts-initiativet, der arbejder med aktivisme, foredrag, politisk lobbyisme, mediearbejde og webkampagner for at nå sine mål. Vi demonstrerer hvert år den 8. marts på kvindernes internationale kampdag for et forbud mod sexkøb. Du kan læse mere om 8. marts-intiativets arbejde på www.8marts.dk.

Du kan være med!

Hvis du vil være med i kampen for et samfund med mindre prostitution og kvindehandel, eller hvis du vil høre mere om Dansk Kvindesamfunds arbejde i 8. marts-intiativet, kan du kontakte Hanne Helth, hhelth@gmail.com, eller Mette Nørgaard Poulsen, mettenorgaardpoulsen@gmail.com.

 

Flere nyheder...
Nyhedsbrev...
|Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 Kbh. K|T: 3315 7837, kl. 10 til 15, CVR: 53361919|Kontakt|Bliv medlem|Facebook|Sitemap/jta