Uddannelse

Vores politiske mål i forhold til uddannelse:

  • at kvinder har reel lige adgang til uddannelse på alle niveauer og deltager på lige fod med mænd i planlægning og ledelse af uddannelser.
  • at uddannelsessystemet ikke er kønsopdelt.
  • at ligestillingsaspektet altid tænkes ind i uddannelsernes indhold.
  • at undervisning i køn, ligestilling, seksualitet og konfliktløsning integreres og medtænkes i folkeskolens fag, intensiveres i ungdomsuddannelserne og indarbejdes i de mellemlange og videregående uddannelser.
  • at det faglige værdihierarki ændres, så kvindefagenes lavstatus nedbrydes.
Flere nyheder...
Nyhedsbrev...
|Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 Kbh. K|T: 3315 7837, kl. 10 til 15, CVR: 53361919|Kontakt|Bliv medlem|Facebook|Sitemap/jta