Retslig ligestilling

Vores politiske mål indenfor retslig ligestilling:

  • at al lovgivning bygger på internationale konventioner om kvinders rettigheder og på demokratiske principper om kvinders ligeværd og ligestilling med hensyn til rettigheder, muligheder, ansvar og pligter.
  • at retten til ligestilling mellem kønnene er grundlovssikret.
  • at ligestillingsaspektet indgår i alle politiske initiativer, i vurderingen af eksisterende lovgivning og offentlige ydelser samt i al lovforberedende arbejde for at forhindre fortsat kønsdiskrimination.
  • at der er et lovgivningsmæssigt krav til ligelig repræsentation af kvinder og mænd i alle valgte og udpegede styringsorganer.
Flere nyheder...
Nyhedsbrev...
|Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 Kbh. K|T: 3315 7837, kl. 10 til 15, CVR: 53361919|Kontakt|Bliv medlem|Facebook|Sitemap/jta