Internationale aspekter

Vores politiske mål i forhold til internationale aspekter:

Dansk Kvindesamfund støtter kvinder, der kæmper for frigørelse fra alle former for patriarkalsk undertrykkelse, herunder af social, økonomisk, politisk, kulturel, etnisk, seksuel og religiøs art.

Krig er den tilstand, der skaber størst undertrykkelse af kvinder gennem drab, vold, voldtægt, prostitution, kvindehandel og ødelæggelse af kvinders grundlag.

Vores politiske mål i forhold til de internationale aspekter:

  • at international forståelse og solidaritet mellem kvinder i alle lande støttes gennem oplysning
  • at fredelig konfliktløsning anvendes som metode i konflikter på lokalt, nationalt og internationalt niveau
  • at kvinder deltager og er ligeligt repræsenteret ved anvendelse af fredelig konfliktløsning
  • at dansk udviklingsbistand målrettes mod at øge kvinders råderum, selvbestemmelse og selvforsørgelse i samarbejde med kvindepolitiske grupper og organisationer i de relevante lande
Flere nyheder...
Nyhedsbrev...
|Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 Kbh. K|T: 3315 7837, kl. 10 til 15, CVR: 53361919|Kontakt|Bliv medlem|Facebook|Sitemap/jta