Dansk Kvindesamfund og EU

Vores politiske mål i forhold til EU:

Vi støtter og arbejder med udbredelse af:

 • FNs kvindekonvention fra 1979 og dens tillægsprotokol fra 1999 (CEDAW-konventionen)
  (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against women, 1979, and the Optional Protocol, 1999)
 • FNs Verdenserklæring om menneskerettighederne, 1948
  (Declaration on Human Rights, 1948)
 • FNs Børnekonvention, 1989
  (Convention on the Rights of a Child, 1989)
 • FNs Konvention om bekæmpelse af menneskehandel og udnyttelse af andres prostitution, 1949
  (Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others, 1949)
 • FNs handlingsplan vedtaget ved den 4. kvindekonference i Beijing, 1995, og revurderingen fra 2000
  (Beijing Declaration and Platform for Action, 1995, and Beijing +5, 2000)
 • FNs sikkerhedsråds Resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed, 2000
  (United Nations Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security, 2000)

Flere nyheder...
Nyhedsbrev...
|Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 Kbh. K|T: 3315 7837, kl. 10 til 15, CVR: 53361919|Kontakt|Bliv medlem|Facebook|Sitemap/jta