Dansk Kvindesamfunds Legater

Dansk Kvindesamfunds legater

Dansk Kvindesamfund uddeler årligt 2 legater: Dansk Kvindesamfunds Fællesfond og Jutta Bojsen-Møllers Mindelegat. Du søger automatisk begge legater, når du anvender ansøgningsskemaet på denne side.
Legatportionerne er på 4000 - 6000 kr., og der uddeles årligt mellem 25 og 35 legatportioner.

Hvem kan søge legaterne?

Legaterne gives først og fremmest til kvinder under boglig, faglig eller kunstnerisk uddannelse og til kvinder på lærlingeuddannelser med særlig vægt på handel, håndværk eller lignende. Der gives ofte støtte til studieophold i udlandet. Fundatsen fremhæver, at støtte gives "til fremme af kvinders økonomiske selvstændighed gennem erhverv".

Ansøgere skal i mindst et år have været i gang med den uddannelse, der søges støtte til.

Hvad lægger legatudvalget vægt på?

Legatuddelingerne falder i tre kategorier (jf. fundatserne)

 • Dygtighed og engagement i studiet/uddannelsen
 • Engagement i kvindesaglige emner eller aktiviteter 
 • Økonomisk trang og/eller vanskelige personlige forhold

 

Derudover tilgodeses i nogen grad (jf. fundatserne)

 • Kvindelige lærerstuderende med bopæl i Slagelse politikreds
 • Kvindelige medicinstuderende ved Københavns Universitet

 

Ansøgeren skal kort og præcist redegøre for, hvorfor hun eller hendes projekt bør modtage støtte. Det er samtidig vigtigt, at ansøgeren vedlægger relevante bilag, som understøtter ansøgningen, for eksempel

 • Budget for det ophold eller projekt, der søges penge til
 • Seneste årsopgørelse og SU-oplysninger
 • Karakteroversigter og eksamensbeviser
 • Optagelsespapirer fra universitet/eller lignende i forbindelse med udvekslingsophold
 • Angivelse af hvornår projektet, udvekslingsophold eller lignende finder sted
 • Anbefalinger, udtalelser, lægeerklæringer eller lignende

 

Ansøgerens oplysninger skal bekræftes skriftligt af to uvildige vidner på ansøgningens sidste side. Det vil sige, at familiemedlemmer, samlevere eller bofæller IKKE kan være vidner. Er ansøgerens oplysninger ikke bekræftet af uvildige vidner, kommer ansøgningen ikke i betragtning.

Legater gives ikke til elever på

 • Ungdomsuddannelserne (HF, HH, HG, STX, HTX, HHX)
 • Uddannelser af under tre års varighed, med mindre det er overbygning eller supplering

Hvordan søger jeg?

Legaterne søges ved hjælp af et ansøgningsskema, hvor du blandt andet begrunder og dokumenterer, hvorfor du søger. Ansøgningsskemaet skal underskrives af ansøger.

Ansøgningsskemaet kan downloades her.

Du kan også få tilsendt et ansøgningsskema med posten. Du skal blot sende en adresseret svarkuvert i A5 format frankeret til 50g til Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10,3. 1153 KBH K. Dette skal ske inden for perioden 15. maj - 15. september.

Har du spørgsmål, kan du maile til Else Slange, legatudvalget, via Dansk Kvindesamfund legat@danskkvindesamfund.dk

Ansøgningsfrist

Senest den 15. september. Udbetalingen af tildelte legatportioner sker i begyndelsen af december. Du hører kun fra legatet, hvis der er positivt svar.

Ansøgningen sendes til

DANSK KVINDESAMFUND

Niels Hemmingsensgade 10, 3

1153 KBH K

MRK: LEGATER

Flere nyheder...
Nyhedsbrev...
|Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 Kbh. K|T: 3315 7837, kl. 10 til 15, CVR: 53361919|Kontakt|Bliv medlem|Facebook|Sitemap/jta