Nye tider - nye problematikker

I løbet af 1960’erne rejste der sig et behov for at revidere Dansk Kvindesamfunds formålsparagraf. Den formelle ligestilling var gennemført, eller i det mindste inden for rækkevidde.

Efter et grundigt udvalgsarbejde og gennemdrøftning af den nye målsætning vedtog Dansk Kvindesamfunds landsmøde i 1968 den nye formålsparagraf og målsætning – den tredje fase i kvindesagen.

Formålsparagraffen lød nu:

”Dansk Kvindesamfund arbejder for fuld ligestilling af kvinder og mænd, så de på lige vilkår kan gøre deres indsats i hjem, erhverv og det offentlige liv. Dansk Kvindesamfund er neutral i partipolitisk henseende. Dansk Kvindesamfund er tilsluttet Den Internationale Kvindealliance.”

Plakat fra Individ og Samfund 1969

I 1960’erne var det især spørgsmålet om den fri abort, der optog organisationen. Her opstod blandt andet Dansk Kvindesamfunds Ungdomskreds, der sammen med foreningen Individ og Samfund arrangerede abortrejser til Polen og England. På landsmødet i 1969 besluttede organisationen at gå ind for fri abort med 223 stemmer for, 62 imod og 23 ved ikke.

Tilbage

Flere nyheder...
Nyhedsbrev...
|Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 Kbh. K|T: 3315 7837, kl. 10 til 15, CVR: 53361919|Kontakt|Bliv medlem|Facebook|Sitemap/jta