Den nye feminisme

I 1970’erne opstod talrige nye feministiske bevægelser, blandt andet rødstrømpebevægelsen i England. I disse bevægelser blev der i stigende grad fokuseret kritisk på hvordan de stereotype kønsroller forstærkes gennem opdragelse og uddannelse.

I denne periode opstod der således også seriøse overvejelser i Dansk Kvindesamfund om et navneskift. Navnet ”Dansk Kvinde- og Mandssamfund” kom blandt andet på tale.

Demo

Mens rødstrømpebevægelsen rasede i 1970’erne og 1980’erne vendte man i Dansk Kvindesamfund blikket udad mod det internationale kvindearbejde.

Således havde organisationen for eksempel et sæde i International Alliance of Women og medvirkede i kraft heraf til tilblivelsen og vedtagelsen af CEDAW. CEDAW er FNs konvention, der skal beskytte kvinder i hele verden mod enhver form for diskrimination. Denne trådte i kraft i 1980.

Dansk Kvindesamfunds seminar for Vestafrikanske kvinder, Ghana november 1978.
Internationalt seminar, august 1975, arrangeret af Dansk Kvindesamfund.
Flere nyheder...
Nyhedsbrev...
|Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 Kbh. K|T: 3315 7837, kl. 10 til 15, CVR: 53361919|Kontakt|Bliv medlem|Facebook|Sitemap/jta