Integrationsarbejde

Dansk Kvindesamfund kørte i efteråret 2002 og foråret 2003 et landsdækkende oplysnings- og rådgivningsarbejde om støtte til piger og kvinder med indvandrerbaggrund, der er kommet i klemme i kønskulturkløften, med særligt fokus på tvangsægteskaber og arrangerede ægteskaber.

Esma Birdi, etnisk konsulent, tolk og foredragsholder, var engageret til denne opgave. Esma Birdi er født i Tyrkiet og har boet i Danmark siden 1972. Hun har gennem sit virke undervist/samarbejdet med politi, stat, amt og kommuner og har et indgående kendskab til indvandreres problemer i og holdninger til det danske samfund.

Dansk Kvindesamfund prioriterede, at det skulle være et af fokusområderne for de efterfølgende år at forebygge og afhjælpe de konflikter, der opstår for mange multikulturelle kvinder i Danmark, når der skal vælges partner og stiftes familie. I den forbindelse var det vigtigt, at få belyst og analyseret problemet så grundigt som muligt. Det langsigtede mål for indsatsen var at være medvirkende til, at kvinder med flerkulturel baggrund, også udenfor København, dannede netværk og blev informeret om deres rettigheder i det offentlige system, så vold, familiestrid og mord kan undgås, når kvinderne/pigerne havner i en konflikt mellem deres families kultur og den nordeuropæiske køns- og familiekultur.

Dansk Kvindesamfunds arrangementer om Kvinder og piger i klemme i kønskulturkløften:

26.09.02 - Aalborgkredsen: Debataften for kvinder med etnisk minoritetsbaggrund og pæredanske kvinder

24.10.02 - Københavnskredsen: Dagseminar: Tvangsægteskaber og arrangerede ægteskaber

25.11.02 - Odensekredsen: Debatmøde: At være pige mellem to kulturer: identitets og loyalitetskonflikter i et multikulturelt perspektiv

12.12.02 - Holbæk Kommune

23.01.03 - Århus Sociale Højskole

06.03.03 - Internationalt Hus i Odense

13.03.03 - Helsingør Ungdomsskole: Temadag for piger om arrangerede ægteskaber og respekt mellem generationerne

23.03.03 - Syddansk Universitet: temadag

24.03.03 - Gladsaxeseminariet: oplæg om tvangsægteskaber

03.04.03 - Hillerød Sygeplejeskole: oplæg

10.04.03 - Koldingkredsen

10.04.03 - Den Sociale Højskole i Århus

23.04.03 - Silkeborg Sprogskole

23.04.03 - Horsenskredsen

24.04.03 - Vejle Internationalt Kvindeforum

29.04.03 - Slagelsekommune: temadag

08.05.03 - Århuskredsen

Arbejdet mundede ud i en rapport som kan downloades her:

Esma Birdi har også skrevet et idékatalog om integration af børn i alderen 0-16 år som kan købes her.

Dansk Kvindesamfund har yderligere kørt to projekter for at styrke integration. Det drejer sig om Kvinder undervejs og Når samtalen flytter bjerge.

Flere nyheder...
Nyhedsbrev...
|Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 Kbh. K|T: 3315 7837, kl. 10 til 15, CVR: 53361919|Kontakt|Bliv medlem|Facebook|Sitemap/jta