Artikler og debatindlæg

Børnelov og barselsorlov

Kommentar trykt i Information 13. februar 2007:

FORÆLDREANSVARSLOVEN ER TILBAGE TIL FORTIDEN

Trykt i Politiken, oktober 2001:

DEN NYE BARSELSORLOV - et ufleksibelt tilbageskridt

Kronik trykt i Jyllands Posten den 1. december 2000:

LOV FOR BØRN ELLER LOV FOR GENETISKE FÆDRE?

Trykt i Aktuelt tirsdag d. 1. februar 2000:

FARS RET FOR ENHVER PRIS?

Trykt i Berlingske Tidende tirsdag den 1. februar 2000:

KVINDER UENIGE OM BØRNELOV

Trykt i Berlingske Tidende mandag 31. januar 2000:

DER ER NOGET LUSKET VED DEN NY BØRNELOV

Trykt i Futuriblerne, 28. årgang nr. 1, 2000:

ET LOVFORSLAG UDEN BERETTIGELSE – om meningsforældreskab versus moderskabsmyndighed

Artikel trykt i Lov & Ret (udg. af Advokatsamfundet), februar 1998:

BØRNELOVEN BØR IKKE HVILE PÅ GENETIKKEN

Artikel trykt i Berlingske Tidende 1. juni 1995:

LIVSSTIL KONTRA RETTEN TIL SINE BØRN

Kronik i Berlingske Tidende mandag den 20. februar 1995:

FAR, MOR OG – HVIS? - BØRN

 

Reproduktionsteknologier

Trykt i Urban den 19. april 2004:

LÆGER VIL HAVE FRI ÆGDONATION

Trykt i Urban den 19. april 2004:

POLITISK FLERTAL FOR FRI ÆGDONATION

Kronik trykt i Jyllands Posten 10. september 2001:

UNDSKYLD – HVOR ER KVINDEKROPPEN?

Kronik trykt i Information den 3. januar 2001 (tro og tvivl):

SIG DOG NEJ, KVINDER

Trykt i Information, 4. maj 1999:

ETIKKEN HALTER

Trykt i Information onsdag den 9. december 1998:

ER MODERSKAB EN MENNESKERET?

Artiklen blev trykt i FN Bladet juli/august 1998:

KVINDERS MENNESKERETTIGHEDER    

Kronik trykt i Politiken juni 1996:

BLIVER DET NÆSTE BURMØDRE?

 

Andet

Trykt i Stiftsbog for Lolland-Falsters Stift 2007:

KÆRLIGEHDEN SØGER IKKE SIT EGET

Læserbrev i Politiken den 29. august 2003:

KVINDERÅDET SVIGTER INDVANDRERE

Trykt som kronik i Berlingske Tidende lørdag den 3. maj 2003:

MYTER OM VOLD MOD KVINDER

Trykt i Politiken 24. juni 2001:

GI’ DE NYDANSKE KVINDER LIGEVÆRD OG ØKONOMISK SELVSTÆNDIGHED

Flere nyheder...
Nyhedsbrev...
|Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 Kbh. K|T: 3315 7837, kl. 10 til 15, CVR: 53361919|Kontakt|Bliv medlem|Facebook|Sitemap/jta